Woonvisie Losser

6 oktober 2016

Als Platform Losser voelen wij ons geroepen een reactie te geven op de Woonvisie.
De Woonvisie is een stuk wat meer vragen oproept dan het beantwoordt.

Het lijkt wel of de provincie het concept al heeft, door op te leggen dat er tot 2025 maximaal 397 woningen (hoe kom je bij zo’n aantal?) gebouwd mogen worden.

Daardoor wordt Losser automatisch een slaapdorp waar elke impuls ontbreekt om bijvoorbeeld het winkelbestand op peil te houden.

Een paar punten kunnen o.i. nog van invloed zijn op de besluitvorming.

  • In het dorp Losser is het aantal inwoners sinds 2010 met 60 teruggelopen.(0,5%)
  • Kan het zijn dat veel zijn vertrokken naar omliggende gemeenten (Enschede-Oldenzaal) omdat hier geen appartementen voor hen waren?
  • Willen wij onze jongeren in het dorp behouden en woningen voor ouderen, die zelfstandig willen/moeten blijven, dan moeten we goedkope huur- en koopwoningen in het dorp moeten bouwen.
  • Als er een partij een woning of woningen in het dorp wil bouwen is dat zijn/hun beslissing, wel eens gehoord van marktwerking.
  • Uitgifte grond gemeente gaat voor, hebben wij gehoord, maar de andere grond ligt ook in gemeente.
  • Dus bij de Aloysiuslocatie niet gemakshalve een supermarkt (leegstand op een andere plek tot gevolg), om het beoogde geld te ontvangen, maar wachten op een ontwikkelaar die met een aanvaardbaar plan komt. Na 15 jaar kunnen er nog wel een paar bij.
  • Nogmaals een oproep om de sporthal te verplaatsen naar de sportterreinen. Met de Carmel en de basisscholen moet met goede wil een oplossing gevonden kunnen worden.
  • Gezien de economische ontwikkelingen is het nodig de aantallen naar boven open te laten. 25 Jaar naar voren kijken is onmogelijk.
  • In de woonvisie van Enschede staat: de Regio stemt woningbouw af op de vraag en Enschede neemt het voortouw.

Wij willen als Platform Losser graag bij deze ontwikkelingen betrokken blijven.

Als wij van Losser een dorp willen houden dat van alles kan bieden, moeten wij het de mogelijkheid geven zich zelf te ontwikkelen en niet in een keurslijf gedrukt willen worden moet de Woonvisie worden bijgesteld en daarvoor is aanhouden van het voorstel op dit moment de enige weg.