Platform Losser en CML Losser overvallen

12 oktober 2016

Platform Losser en CML Losser overvallen met standpunt WOONVISIE

Door het aantal te bouwen woningen bij te stellen tot 397 t/m 2025 (10 jaar!!!) wordt het dorp Losser automatisch een slaapdorp. Waar elke impuls ontbreekt om er te wonen, te recreëren en om het winkelbestand op peil te houden.

Feiten:
Sinds 2010 is het aantal bewoners met 60 teruggelopen = 0,5%, te verwaarlozen.

 • Dorp Losser, waar de laatste 10 jaar niet noemenswaardig is gebouwd, heeft dus zijn bewoners behouden.
 • Bewoners en huurders uit Losser moeten wij bescherming bieden.
 • Een deel is al vertrokken omdat wij geen passende woning konden aanbieden, huur- of koopappartementen, maar ook grondgebonden woningen nabij de kern.
 • Het gaat langzaam beter, laten we daar gebruik van maken om de mogelijkheid te geven in het dorp nieuw- of verbouwplannen te ontwikkelen.
 • En als de wethouder de informatie niet- of te laat krijgt van zijn ambtenaren, dan wordt het tijd dat hij het nest opschudt.
 • Willen wij onze jongeren in het dorp houden en woningen voor ouderen, die zelfstandig willen/moeten blijven wonen, dan moet er de mogelijkheid zijn om inbreiding toe te passen.
 • Als er een partij een woning of woningen in het dorp wil bouwen is dat zijn/hun beslissing, wel eens gehoord van marktwerking.
 • Uitgifte grond gemeente gaat voor, maar de andere grond ligt ook in gemeente.
 • Dus bij de Aloysiuslocatie niet gemakshalve een supermarkt (leegstand op een andere plek tot gevolg), om het beoogde geld te ontvangen, maar wachten op een ontwikkelaar die met een aanvaardbaar plan komt. Na 15 jaar kunnen er nog wel een paar bij.
 • Nogmaals een oproep om de sporthal te verplaatsen naar de sportterreinen. Met de Carmel en de basisscholen moet met goede wil een oplossing gevonden kunnen worden.
 • Gezien de economische ontwikkelingen is het nodig de aantallen naar boven open te laten. 25 Jaar naar voren kijken is onmogelijk.
 • In de woonvisie van Enschede staat: de Regio stemt woningbouw af op de vraag en Enschede neemt het voortouw.

Rapport Primos is m.i. een lijn die gewoon wordt doorgetrokken. Natuurlijk kunnen wij niet dwingen te bouwen, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat, als een private partij een woning of woningen in het dorp wil bouwen op braakliggende grond of een lang leegstaand pand, dat zijn/hun beslissing en risico is. Wel eens gehoord van marktwerking…
Als je dan door de gemeente wordt doorverwezen naar het Luttermolenveld in de Lutte of de Geurmij in Overdinkel, zet het grote vraagtekens bij de kwaliteit van de visie. Dan moeten we op de grondprijzen in de Lutte en Overdinkel maar afboeken en in de toekomst grond tegen de kostprijs op de begroting zetten. Wie neemt nu de verkoopprijs in de balans op als vermogen…

Wij willen, als Platform Losser, graag bij deze ontwikkelingen betrokken blijven. Als wij van Losser een dorp willen houden dat van alles kan bieden, moeten wij het de mogelijkheid geven zich zelf te ontwikkelen en niet in een keurslijf drukken.

De Woonvisie MOET worden bijgesteld