Doelstelling

Het doel van Stichting Dorpsraad Losser is:

“Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”


Oprichting – Stichting Platform Losser – maandag 16 juni 2014
Tijdens het visietraject van de gemeente Losser kwam naar voren dat alleen het dorp Losser nog geen dorpsraad had.

Terwijl de andere dorpen goed vertegenwoordigd waren was Losser dit niet. Daarom is gekozen om een dorpsraad voor Losser op te richten. Na enkele overleggen hebben we gekozen voor een platform om zo thema’s op projectbasis aan te kunnen pakken.

Op 30 september 2019 werd de naam veranderd van Platform Losser naar Dorpsraad Losser. Dit gebeurde om duidelijk te maken, dat de Stichting er als spreekbuis wil zijn van en voor alle inwoners van het dorp Losser. Daarmee is het wat naam betreft in lijn met de dorpsraden van Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane.

Het doel van Dorpsraad Losser is: “Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”

Dit doen we door:

  • verbeteren leefbaarheid van Losser;
  • verbeteren van overleg en samenwerking tussen groeperingen (bijv. sportverenigingen) in Losser;
  • stimuleren van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
  • het behouden en uitbreiden van noodzakelijk geachte voorzieningen;
  • bij ontbreken van kennis en deskundigheid, inhuren hiervan;
  • zelfstandig of in samenwerking met de gemeente organiseren van inspraakmogelijkheden; goede communicatie;
  • eventueel participeren in plaatselijke festiviteiten;
  • minimaal één maal per jaar een openbare bijeenkomst organiseren.