Rapport “Inwoners van Losser geven hun mening over het centrum van Losser”

Losser heeft grootse plannen met het centrum, maar hoe denken de Lossernaren daar zelf over? En hebben zij nog goede en mooie ideeën voor het centrum?

Losser is de laatste jaren druk bezig met een upgrade van het centrum. In een groot deel van het dorp zijn de
straten al vernieuwd en opnieuw ingericht. De komende tijd staan onder andere het Martinusplein, De Brink en het Raadhuisplein op het programma. Hoewel dit weliswaar drie verschillende plannen zijn, zijn deze samen wel heel bepalend voor de komende dertig, misschien wel veertig jaar voor Losser.

De Dorpsraad beschouwt dit onderdeel van het centrum­ plan zo belangrijk dat het, hoewel de nodige plannen
voor de locaties er al liggen, Lossernaren de kans wil bieden hun mening te geven.

Met als belangrijkste doel ideeën op te halen bij inwoners over de inrichting van het dorp, heeft de Dorpsraad op woensdag 31 mei 2023 een bijeenkomst gehouden in Erve Kraesgenberg. Na een inleiding waarna een
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente Losser de aanwezigen heeft geïnformeerd
over de huidige plannen en status, kregen aanwezigen de kans hun gedachten te spuien over de plannen voor
het dorpscentrum.

Om verdere invulling te geven aan het faciliteren van inspraakmogelijkheid voor burgers, heeft Dorpsraad
Losser een enquête opgezet om de mening en ideeën van Lossernaren te peilen. Met een reeks vragen over
het Martinusplein, het Raadhuisplein en De Brink wil de Dorpsraad een beter beeld krijgen over wat er leeft
onder de Lossernaren.

Lees nu alle bevindingen in het rapport!