Stand van zaken Aloysiusschool Losser

In de raadsvergadering van 8 november is de volgende motie aangenomen:

Motie: Ontwikkeling Aloysiuslocatie

De raad in vergadering bijeen op 8 november 2016

De raad constaterende:

  • Dat de Aloysiuslocatie nog steeds geen invulling heeft gekregen;
  • Dat eerdere plannen van de projectontwikkelaar om daar een supermarkt naar toe te verhuizen en daarvoor de locatie te ontwikkelen stagneren;
  • Dat de locatie steeds meer verwaarloosd, zowel het gebouw als het omliggende terrein;
  • Dat de raad een andere invulling voorstaat, maar ook beseft dat het proces met de projectontwikkelaar afgerond moet worden.

Overwegende:

  • Dat een spoedige invulling van de Aloysiuslocatie zeer gewenst is, ook in relatie met de plannen van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Losser;
  • Dat de bijeenkomsten van april en mei 2015 ideeën, opmerkingen en suggesties hebben opgeleverd voor de ontwikkeling van deze belangrijke locatie in het centrum van Losser.

En draagt het college op:

  • Zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 juni, met een definitief voorstel te komen vanuit de procedure met de huidige ontwikkelaar;
  • In de tussentijd niet stil te zitten, maar open te staan voor alternatieve mogelijkheden wat de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie betreft en de financiële gevolgen daarvan ook in beeld te brengen, zoals bijvoorbeeld de invulling van het gebouw met woonstudio’s;
  • En daarbij zowel woningcorporaties, particulieren als combinaties van collectief opdrachtgeverschap de mogelijkheid te geven te komen met plannen tot ontwikkeling van deze locatie.

Daarnaast was er het bericht in de Tubantia dat de gemeente Losser tijdelijk wordt gehuisvest in de Aloysiusschool tijdens de verbouw van het gemeentehuis tot een kulturhus. Een mooie ontwikkeling omdat dan in ieder geval de school weer onderhouden wordt en hergebruik nog een optie blijft.

Wat gaat er nu gebeuren? We zullen zien en we houden jullie op de hoogte!