Inwoners van Losser denken mee over de Speelvoorzieningen in het dorp

Omwonenden van een drietal speeltuintjes in Losser zijn op 28 november bij elkaar geweest in het Gemeentehuis om te praten over het beheer van speelvoorzieningen in hun omgeving.

De opkomst was heel beperkt, maar er zijn zinvolle wensen en ideeën besproken.
In het algemeen kan gezegd worden, dat de communicatie van de gemeente met de bewoners wel beter zou kunnen. Zo werden de omwonenden pas ná de vernieuwingen van de speeltoestellen aan de Hofkamp hierover geïnformeerd en verkeerden zij in onzekerheid over het feit, of er wel een speeltuin zou blijven.
Aan de Ludgeruslaan werden toestellen vervangen, maar werd met de aanwijzingen en opmerkingen van de omwonenden niets gedaan.

Niet alleen werd over de speelvoorzieningen gesproken, maar ook meer over het algemeen over de leefbaarheid in het dorp Losser, waarbij onderwerpen aan de orde kwamen als:
Herinrichting van het plein voor het toekomstige Kulturhus
Status van de Aloysiusschool
Plaats van de Sporthal
De nieuwe Woonvisie

In het voorjaar van 2017 zal door Platform Losser – de dorpsraad voor het dorp Losser – een nieuwe informatieavond worden gepland voor de inwoners van Losser om mee te praten over de leefbaarheid in ons dorp.