Oude TAR-veld

Uw ideeën en opmerkingen over  het ‘OUDE TARVELD’.

Op 8 november zijn wij met ongeveer 25 omwonenden van het Tarveld, waaronder ook vertegenwoordiging van de scholen en politie, in gesprek gegaan over de knelpunten, opmerkingen en wensen voor aanpassing van het Tarveld.

Voorop staat bruikbaarheid van de ruimte. Het voetbalveld moet gebruikt kunnen worden voor verschillende activiteiten en moet ongewijzigd blijven. Ook het beach-volleybalveld wordt nog regelmatig gebruikt. De jeu-de-boules baan wordt niet gebruikt.

De toegankelijkheid van het veld is momenteel niet goed. Er zijn te hoge stoepranden, steile opgangen (2x) aan de kant van de Vlasakker en het aanwezige pad is te oneffen. Wens van een aantal omwonenden is de mogelijkheid om een rondje te kunnen lopen op het veld. Hiervoor zou een pad moet komen tussen het voetbalveld en het beachvolleybalveld/jeu-de-boulesbaan. Ook de aanwezige bestrating zal weer netjes moeten worden aangelegd. Hierbij is het belangrijk dat het pad ook goed begaanbaar is voor rollator/scootmobiel.

De bomen/bossage rondom en op het veld zijn te hoog/groot. De berken aan de Hogeweg zorgen al jaren voor veel rommel. De school geeft aan dat door de hoge bossage voor hen geen goed toezicht mogelijk. Snoeien/vervangen en verlagen van de bossage aan de kant van de Vlasakker en Hogeweg is wenselijk. De ballenvangers achter de goals moeten dan wel in orde zijn.

Goede verlichting langs de paden op het veld is belangrijk. In de zomer kan er vooral bij droog weer tot diep in de nacht overlast zijn. Door potentiële ‘hangplekken’ te verlichten is er minder kans op overlast. Politie benadrukt nogmaals aan omwonenden om te bellen bij overlast. Aan de kant van de Jan Jansstraat is voldoende verlichting. Wellicht dat nieuwe/aanvullende verlichting meegenomen kan worden in aanstaande verlichtingsverandering in Losser. De school heeft aangegeven het wel mooi te vinden om de verlichting universeel te maken voor het hele veld.

Naast de wens voor verlichting op het veld is er ook de wens om een aantal bankjes te plaatsen (staanders hiervoor zijn eventueel verkrijgbaar bij Openluchttheater). Bij deze bankjes dienen dan wel prullenbakken en verlichting geplaatst te worden om te voorkomen dat het een ‘hangplek’ wordt. Het legen van de prullenbakken dient regelmatig te gebeuren.

Ook is er gesproken over de honden op het veld. Op het veld is zelden hondenpoep te vinden. In de omliggende bosjes ligt echter wel veel poep. Dit is echter niet alleen een probleem voor het Tarveld. Een apart (omheind) hondenuitlaatveld/hondentoilet lijkt geen goed idee.

Er zijn een aantal ideeën geopperd voor de jeu-de-boules baan; een asfalt met een opstaand randje zodat hier in de winter een schaatsbaantje van gemaakt kan worden (water halen bij Gilde), eventueel toestellen voor agility voor honden.