Mantelzorgonderzoek in de gemeente Losser

Zorg je, onbetaald en vaak voor een langere tijd, voor iemand die ziek is? Dan ben je mantelzorger. De gemeente Losser heeft veel waardering voor mantelzorgers. We willen hen  zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Daarom laten we een onderzoek uitvoeren. Alle mantelzorgers ontvangen binnenkort een brief van de gemeente. Ook via de krant, social media en posters worden mantelzorgers uitgenodigd om mee te doen. Dit onderzoek loopt van 22 juni tot en met 31 augustus 2020. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de hulp aan mantelzorgers waar mogelijk te verbeteren.

Mantelzorg kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het halen van boodschappen. Wethouder Anja Prins: “Als de zorg voor iemand goed is geregeld, hoeven wij daar als gemeente niets in te veranderen. Maar het komt ook voor dat een mantelzorger 24 uur per dag bezig is met het verlenen van zorg. En dat is erg zwaar. In dat geval kunnen wij de mantelzorger ondersteunen. Door bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen en even lucht krijgt. Welke ondersteuning een mantelzorger wil hebben, hangt af van de situatie, de persoon en de leeftijd. Daarom is dit onderzoek zo belangrijk. We horen zo van de mensen zelf hoe we als gemeente nog beter kunnen ondersteunen.“  

Invloed coronamaatregelen op de (mantel)zorg

De afgelopen tijd hebben de coronamaatregelen ons dagelijkse leven sterk bepaald. Dat geldt misschien wel dubbel voor mantelzorgers. Door het wegvallen van dagbesteding, speciaal onderwijs, zorgboerderij of de inzet van vrijwilligers werd een nog groter beroep op hen gedaan. Wij zijn benieuwd hoe mantelzorgers deze periode hebben ervaren, maar zijn vooral ook benieuwd naar hun ervaring van de periode ervoor.

Doe mee!

De gemeente Losser roept alle mantelzorgers in de gemeente Losser op mee te doen met het onderzoek naar mantelzorgondersteuning door het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst kan digitaal of op papier worden ingevuld. Het invullen kost ongeveer 15 minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt door Insights Zorg, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Ingevulde vragenlijsten kunnen tot en met 31 augustus 2020 gratis via de retourenvelop worden teruggestuurd.

Hoe kom ik aan een vragenlijst?

De digitale vragenlijst is te vinden op de website http://Losser.insightszorg.nl. De papieren vragenlijst is ook op diverse locaties in de gemeente Losser te vinden. Onder meer bij ’t Lossers hoes, enkele huisartsen, de Benu apotheek (Overdinkel en Losser), Repaircafé, Dorpshoes (De Lutte), ‘t Trefhuus,(Overdinkel) en de Kiekerskamp (Losser). Houd rekening met de coronamaatregelen voordat u een vragenlijst ophaalt. Ook kan de wijkverpleegkundige of de consulent van de gemeente Losser bij een (reeds gepland) contact moment de vragenlijst meenemen.  

Meedenken over de vervolgstappen in een groepsgesprek

De uitkomsten van het onderzoek worden met een aantal mantelzorgers besproken. De adviseurs van Insights Zorg formuleren samen met de mantelzorgers de aanbevelingen voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Hiervoor worden na de zomervakantie groepsgesprekken gepland. Uiteraard vinden deze gesprekken op veilige afstand en met inachtneming van de coronamaatregelen plaats. Wilt u meedoen? Meld u dan aan via de vragenlijst of stuur een mail naar info@insightszorg.nl.

Inlichtingen voor de pers: Gemeente Losser, Marion Weinberg, senior communicatieadviseur, tel. 06 48 13 07 21 of via e-mail m.weinberg@losser.nl