Platform Losser organiseerde Info-avond in Erve Kraesgenberg op 3 oktober 2017

Op 3 oktober was er voor de inwoners van dorp Losser een bijeenkomst belegd, waarin zij zich konden uit spreken over onderwerpen, die in het dorp Losser spelen.
Zo is er gesproken worden over het Centrumplan, over de plannen om van het Martinusplein een horecaplein te maken. Maar was er discussie zijn over hondenpoep en hondenbelasting.
Daarnaast speelden er nog veel meer onderwerpen. Zwerfvuil, vooral bij de tennisbanen.  Handhaving van de snelheid in 30km zones.
Platform Losser kan problemen niet direct oplossen, maar wel luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben.
Er is informatie gegeven over hoe een en ander geregeld is. Aangegeven wat aan plannen van de gemeente voor lag en deze geïnterpreteerd voor de bevolking van Losser.

Er was ook genoeg belangstelling van de politiek, die gelijk de voor hen belangrijke onderwerpen meenamen.

Op 4 april 2018 is de volgende infoavond in het Kulturhus. Kom en praat mee!