Doelstelling

Het doel van Platform Losser is:

“Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”


Oprichting – Stichting Platform Losser – maandag 16 juni 2014
Tijdens het visietraject van de gemeente Losser kwam naar voren dat alleen het dorp Losser nog geen dorpsraad had.

Terwijl de andere dorpen goed vertegenwoordigd waren was Losser dit niet. Daarom is gekozen om een dorpsraad voor Losser op te richten. Na enkele overleggen hebben we gekozen voor een platform om zo thema’s op projectbasis aan te kunnen pakken.

Het doel van Platform Losser is: “Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”

Dit doen we door:

  • verbeteren leefbaarheid van Losser;
  • verbeteren van overleg en samenwerking tussen groeperingen (bijv. sportverenigingen) in Losser;
  • stimuleren van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
  • het behouden en uitbreiden van noodzakelijk geachte voorzieningen;
  • bij ontbreken van kennis en deskundigheid, inhuren hiervan;
  • zelfstandig of in samenwerking met de gemeente organiseren van inspraakmogelijkheden; goede communicatie;
  • eventueel participeren in plaatselijke festiviteiten;
  • minimaal één maal per jaar een openbare bijeenkomst organiseren.