Bijeenkomst 2015

Bijeenkomst 2015
Platform Losser heeft op maandag 17 augustus 2015 een bijeenkomst belegt waarbij burgers uit het dorp konden meepraten over de reconstructie van de Gronausestraat.

Volgens Platform-voorzitter Harry Bloemen kunnen inwoners hun ideeën en plannen voor de verkeersader dwars door het dorp indienen en kenbaar maken. Hij hoopt dat de gemeente Losser vervolgens wat doet met de voorstellen van de burgers.

Niet alleen kunnen inwoners meepraten over de Gronausestraat zelf, dat kan ook over het verkeerscirculatieplan voor het centrum. Dat is gerelateerd aan de reconstructie van de Gronausestraat.

Dit in nauwe samenwerking met Centrum Management Losser

Bron: www.tubantia.nl/regio/oldenzaal-en-omgeving/losser/